I tak „II Czempielada za nami. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to dzieło. Pozwólcie, że podziękuję najpierw młodzieży, która od samego rana stawiała namioty i pomagała we wszystkim. Młodzież z różnych wspólnot: ministrantów, Dzieci Maryi, czy Oazy młodzieżowej. Szczególnie pragnę podziękować Danielowi Karczewskiemu, Markowi Szymurze, Adrianowi Luszczymakowi, Mateuszowi Staśko, Natalii Malcherczyk, Kubie Nowackiemu, Adrianowi Lederowi, Emilii Duras, Zuzi Raport, Alicji Barańskiej, Jennifer Badora. A także młodym ludziom promujących Tauron w koszulkach: Wiktorii Glinka, Wiktorii Wyszkowskiej, Natalii Bednarskiej, Agnieszce Moisa, Dorianowi Jelonek, Jakubowi Chmielewskiemu, Dawidowi Madejski, Wiktorii Urbańskiej. Dziękuję zespołowi charytatywnemu, który zaangażował się w przygotowanie posiłków, szczególnie pani Marysi Wójtowicz, która upiekła 9 blach ciasta i uratowała konkurs „Czempielówka; Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w osobach: Katarzynie i Ryszardowi Wolny, Agnieszce Wolny, Janowi i Helenie Sobota; Renacie i Eugeniuszowi Leciej; Marcie Leciej; Ryszardowi Skop; Iwonie i Tadeuszowi Ścipior; Beacie i Marcie Spałek; Aleksandrze i Monice Herrmann, Bożenie Muskała. A także Zofii Morgała; Jadwidze Wencel; Helenie Zimermann; Annie Gąsior; Józefowi i Monice Kukuczka; Krzysztofowi i Marzenie Duras; Jadwidze i Wojciechowi Szczepanik. Pozwólcie, że podziękuję paniom, którą upiekły ciasta; Aleksandra Herrmann; Aniela Czembor; Helena Salamon; Krystyna Zientkowska; Olga Kranz; Małgorzata Michałek. Nie chciałbym nikogo pominąć. Jeśli pominąłem kogoś przepraszam. To nie celowo Ale z powodu mojej nieuwagi. Kochani, Mimo niezbyt sprzyjającej pogodzie daliśmy radę zrobić dobry festyn.

Osoby zaangażowane w festyn parafialny, zapraszam na ognisko do ogrodu farskiego, w sobotę 24 czerwca 2017 r., o godz. 19.00

Drodzy Parafianie      

   ,,Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie,, - mówi dziś Jezus. Wiele otrzymujemy każdego dnia, czy jednak dostrzegamy w tym dar i jesteśmy wdzięczni? Dobro, które jest naszym udziałem, przekazywane dalej rośnie, ubogaca innych i nas samych. Mamy dzielić się z innymi nie tylko tym co materialne, ale także miłością, radością, życzliwością, naszym czasem, a także wiarą w kochającego nas Boga.

Ks. Prob. Piotr Berger

UROCZYSTOŚCI W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W TURZY ŚL. 100 ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Celem ożywienia kultu Matki Bożej Fatimskiej, duszpasterzom zaleca się przygotowanie w miesiącach V-X. 2017 r. pielgrzymki do Turzy Śl., na poziomie parafialnym lub dekanalnym (ustala dziekan), z możliwością wyboru: odpustu, nocy pokuty lub dnia chorego. Zalecenie dotyczy także zaangażowania w pielgrzymowanie wspólnot pobożnościach działających w parafiach, grup stanowych, dzieci pierwszokomunijnych itp.

ODPUSTY

– od maja do października w niedzielę po 13 tym.

W programie uroczystości:

   615 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec cz. I;

  700   Msza św.;

  830 Różaniec cz. II;

  900 Msza św.; możliwość spowiedzi na Rajskim Placu

1030 Suma odpustowa w intencji pielgrzymów i parafii. Po Mszy św.

procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej: „Maryja nawiedza swój lud”;

1300 Msza św. Po niej błogosławieństwo kierowców i pojazdów

Autosacrum, procesja z figurą Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz;

1400 Różaniec cz. III lub koncert maryjny;

1500 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego;

1530 Nieszpory;

1600 Różaniec cz. IV;

1630 Msza św.

HOMILIE PODCZAS ODPUSTÓW SEZONU LETNIEGO

(V-X.2017 r.):

14 maja – ks. Jan Smolec, suma – Bp Adam Wodarczyk

  8 czerwca – ks. Roman Buchta – Bp Adam Wodarczyk

16 lipca – ks. Robert Kaczmarek – Bp Marek Szkudło

13 sierpnia – ks. Kazimierz Czempiel – Abp Wiktor Skworc,

metropolita katowicki

17 września – ks. Roman Chromy, suma – Abp Wiktor Skworc

15 października – ks. Andrzej Pyrsz – Abp Damian Zimoń

DNI CHORYCH

– odprawiane przez cały rok każdego 13-go danego miesiąca.

W programie:

   930 Powitanie MB Fatimskiej i uczestników Dnia Chorych;

            konferencja ascetyczna

1000 Modlitwa różańcowa

1045 Msza Św. z błogosławieństwem chorych i lekarstw;

1215 Koronka do Miłosierdzia Bożego;

1230 – Zakończenie spotkania modlitewnego, zasłonięcie obrazu

MB Fatimskiej

Uwaga!

W dn. 13 czerwca 2017 r. w Turzy Śl. zaplanowano Archidiecezjalny Dzień Chorych.

HOMILIE PODCZAS DNI CHORYCH SEZONU LETNIEGO

(V-X):

13 maja – ks. Marcin Niesporek

13 czerwca – ks. Łukasz Stawarz

13 lipca – ks. Przemysław Malinowski

12 sierpnia – ks. Adam Skutela

(przeniesienie na sobotę, bo koliduje termin z odpustem);

13 wrzesień - ks. Michał Orlik

13 październik - ks. Wojciech Bartoszek

NOCE POKUTY I WYNAGRODZENIA ZA GRZECHY

– zawsze w nocy z 29/30, a w lutym z 28/1 marca lub 29/1 marca

   (przez cały rok).W programie Nocy Pokuty:

2000 Nabożeństwo maryjne oraz powitanie Matki Bożej

i uczestników;

2030 Msza Święta w intencji Ojca świętego i księży biskupów;

2130 Godzina Przebłagania i procesja z Najświętszym Sakramentem.

Po procesji i błogosławieństwie czas na indywidualną modlitwę;

2330 Różaniec;

2400 Msza św. nazywana „pasterką maryjną”;

 100 Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz i procesja

z Jej figurą. Modlitwy na zakończenie Nocy Pokuty i pożegnanie pielgrzymów.

Okazja do sakramentu pokuty i pojednania w godz. 1930 2400.

Poczęstunek dla księży na probostwie o godz. 2230.

HOMILIE PODCZAS NOCY POKUTY SEZONU LETNIEGO

(V-X):

29 maja – ks. Marek Panek lub inny przełożony WŚSD, Msza o 2030 – Bp Adam Wodarczyk

29 czerwca – ks. Bogusław Płonka, Msza o 2030 – Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki

29 lipca – ks. Krzysztof Sitek, Msza o 2030 – Bp Marek Szkudło

29 sierpnia – ks. Zbigniew Kocoń, Msza o 2030 – Abp Damian Zimoń

29 września – ks. Kazimierz Czempiel, Msza o 2030 – Bp Marek Szkudło

29 października – ks. Grzegorz Śmieciński, Msza o 2030 – Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki

ZGŁOSZONE PIELGRZYMKI

·      4 marca – Grupy modlitwy św. ojca Pio

·    11 marca – Katecheci Archidiecezji Katowickiej

·    25 marca – Katecheci Archidiecezji Katowickiej

·    23 kwietnia – Emaus Oazy Rodzin

·    29/30 kwietnia – Pielgrzymka młodych

·      1 maja – Członkowie Żywego Różańca

·    20 maja – Franciszkański Zakon Świeckich

·    21 maja – Siostry zakonne

·    29 maja Neoprezbiterzy

·    10 czerwiec – Nadzwyczajni szafarze

·    26 sierpnia – Stowarzyszenie Rodzin bł. Edmunda Bojanowskiego

·      2 września – Kapłani

14 października – Legion Maryi

KWESTIE ORGANIZACYJNO-PRAKTYCZNE:

1. Mając na uwadze 100. rocznicę objawień fatimskich, sezon pielgrzymkowy – wzmocniony odpowiednią organizacją – będzie trwał od maja do października 2017 r.


2. Sumom odpustowym o godz. 1030 oraz Mszom św. podczas nocy pokuty o godz. 2030 będą przewodniczyć i homilie wygłoszą Księża Biskupi lub wyznaczeni przez nich delegaci (V-X 2017 r.).


3. Księży przyjeżdżających do Sanktuarium z grupami na w/w nabożeństwa prosimy o włączenie się w sprawowanie spowiedzi św. Prośba ta kierowana jest także dla duchownych pragnących w Roku Fatimskim indywidualnie podjąć tę posługę w Sanktuarium w czasie w/w stałych nabożeństw. Wtedy prosimy o kontakt z Kustoszem Sanktuarium.