Drodzy Parafianie      

    Nie wiemy kiedy przyjdzie koniec. Wiemy jednak, że na pewno przyjdzie. Otrzymaliśmy liczne talenty, takie jak życie, umiejętność kochania i czynienia dobra. Kiedyś Bóg zapyta każdego z nas, jak je wykorzystaliśmy?. Nie poddawajmy się lękom, zniechęceniu czy bierności. Święty Paweł wzywa nas dzisiaj: „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.”

  Ks. Prob. Piotr Berger