Stowarzyszenie powstało w roku 2013. Posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w KRS, wchodzi w skład wspólnot parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym.  Nazwa stowarzyszenia koresponduje ściśle pracą duszpasterską ks. J. Czempiela.   Troska o rodzinę i jej ochronę jako  kolebkę wychowania moralnego i obywatelskiego przejawiała się na wszystkich płaszczyznach jego pracy duszpasterskiej. Począwszy od rzetelnej katechezy szkolnej, pracę w organizacjach parafialnych, nauki przedślubne, opieka nad rodzinami wielodzietnymi, zagrożonymi bezrobociem, czy nałogiem alkoholizmu.  Stowarzyszenie  ma charakter archidiecezjalny, skupia  30 członków zamieszkałych  w diecezji katowickiej, częściowo w  opolskiej i posiada członków wspierających z diecezji gliwickiej.

          Głównym założeniem statutowym stowarzyszenia jest rozpowszechnianie kultu bł. ks. Józefa Czempiela, wzorców jego pracy duszpasterskiej zgodnie z nauką społeczną Kościoła oraz wspomaganie rodzin zagrożonych patologiami, uzależnieniami i ubóstwem.

W ramach założonych zadań statutowych:

·  przeprowadzono inwentaryzację dokumentacji archiwalnej dotyczącej pracy duszpasterskiej proboszcza ks. Józefa Czempiela z okresu pracy w parafii WNMP w Chorzowie Batorym

·   opracowano inwentaryzację zachowanych zbiorów książek, pochodzących z biblioteczki ks. Józefa Czempiela

·  zebrano nowe materiały archiwalne pochodzące z jego posługi w parafiach diecezji gliwickiej i opolskiej, oraz fotografie pochodzących z prywatnych zbiorów rodziny i przyjaciół

·  opracowano i wydano książkę „ Śladami Bł. ks. Józefa Czempiela”

·  opracowano projekt i scenariusz nowego wystroju Izby Pamięci oraz prezentację medialną p. t. „Droga życia Bł. ks. Józefa Czempiela”

·  we wrześniu 2016 roku abp Wiktor Skworc dokonał poświęcenia i otwarcia Izby Pamięci Bł. ks. Józefa Czempiela

·  w ramach wspierania rodziny od dwóch lat stowarzyszenie sponsoruje nagrodę jego imienia dla ucznia  Szkoły Podstawowej nr 32 im. ks. Józefa Czempiela w Chorzowie

·  wspólnie z parafią WNMP w Chorzowie od 2016 roku przyznajemy statuetkę Bł. ks. Józefa Czempiela, przeznaczoną osobistościom rozpowszechniającym wiedzę i kult ks. J. Czempiela. Pierwszą statuetkę otrzymał  podczas parafialnej „Czempieliady” abp Senior Damian Zimoń.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych pierwszym chorzowskim błogosławionym i zasłużonym kapłanem. Zapraszamy do naszego grona i do zwiedzania z przewodnikiem Izby Pamięci Bł. ks. Józefa Czempiela. Informacje o uroczystościach, spotkaniach znajdują się na naszej stronie internetowej , w miesięczniku „Hajduczanin” i  ogłoszeniach w kościele  Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Więcej informacji: http;//stowczempiel.wix.com/chorzow

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk