Historia naszej parafii

         

Dawniejsze Górne i Dolne Hajduki rozrosły się wokół powstałej w roku 1872 Huty "Batory". W 1903 roku złączone zostały w wiejską gminę "Wielkie Hajduki". Teren obecnej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym należał poprzednio kolejno do parafii Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu, św. Barbary w Chorzowie, św. Jadwigi w Chorzowie.

Autorem projektu kościoła jest znany śląski architekt - Ludwik Schneider. Kamień węgielny, z upoważnienia kardynała Koppa, poświęcił 23 października 1898 roku proboszcz parafii św. Jadwigi - ks. Franz Tylla. Roboty murarskie zostały zlecone firmie "Wieczorek" z Królewskiej Huty. 15 września 1901 roku - po trzech latach budowy - kardynał Georg Kopp poświęcił kościół.

Kościół ma 1.053 metry kwadratowe powierzchni, jego kubatura wynosi 21.316 metrów sześciennych, długość 67,6 metra, szerokość w nawie krzyżowej 33,6 metra w nawach bocznych niecałe 24 metry. Wysokość wieży to 73 metry, a powierzchnia dachu to prawie 3.118 metrów kwadratowych. W świątyni może zmieścić się około 5.000 wiernych. W ołtarzu są umieszczone relikwie św. Albana i Gaudentego.

Obraz znajdujący się nad wejściem do kościoła, który przedstawia Chrystusa błogosławiącego dzieci jest dziełem niemej kobiety - Jadwigi Kigiel. Obraz Matki Boskiej Wniebowziętej w ołtarzu głównym ufundowała pochodząca z Włoch żona dyrektora huty Kolmana, a namalował go zaprzyjaźniony z nią włoski malarz nieznanego nazwiska. Boczne obrazy ołtarza ukazują sceny: Zwiastowania i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Witraże nad prezbiterium przedstawiają: św. Jadwigę, św. Elżbietę, św. Alojzego oraz św. Józefa. Ołtarze, rzeźby, malowidła i stacje drogi krzyżowej były z reguły fundowane przez mieszkańców Hajduk.

Pierwszym administratorem kościoła - kuratusem - został 18 listopada 1903 roku ks. Augustyn Schwierk (Świerk), dotychczasowy wikary parafii św. Jadwigi w Królewskiej Hucie. Samodzielną parafią kościół w Hajdukach stał się w roku 1908. Księża przeprowadzili się do parafii 1 października 1908 roku. Plebanię zbudowano w latach 1905-1906. Kolejnymi administratorami i proboszczami byli: ks. Maksymilian Ksoll (1913-1922), ks. Józef Czempiel (1922-1942), ks. Jerzy Lokay (1940-1945), ks. dr. Teodor Krząkała (1945-1970),  ks. prałat Franciszek Gębała (1970-1998), ks. Henryk Aleksa  (1998-2010). Obecnie proboszczem jest ks.  Piotr Berger.

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk