-          Dokumenty do aktu chrztu,

-          Chrzestni,

-          Warunek akceptacji chrzestnych,

-          Czas zgłaszania,

-          Czas chrztu,

-          Rzeczy potrzebne do chrztu.

 


Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu: 

 

-         świadectwo urodzenia dziecka

-         świadectwo ślubu kościelnego rodziców

-         zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

-         dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)


 Chrzestni

 

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

 


Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

-         jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

-         ukończył 16 lat

-         jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

-         jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

-         nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 


Czas zgłoszenia

 

Na trzy tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu.

 


Czas chrztu w naszej parafii

 

I Niedziela miesiąca - chrzest udzielany jest na Mszy Św. o godz. 1500.

 


 Nauki dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowe) w piątek przed niedzielą chrztu, po wieczornej Mszy Świętej, ok. godz. 1830 .

 


Rzeczy potrzebne do chrztu:  

 

-         gromnica

-         biała szata


 

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk