Porządek nabożeństw

01.06. do 30.06.2017

1.6.2017  CZWARTEK

Wspomnienie św. Justyna, męcz

  700  Za + Urszulę Bieńkowską, ++ rodziców i pokrewieństwo

          z obu stron

  800  Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

          - za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne

          i misyjne z naszej parafii

1630  W intencji dzieci naszej parafii

1800  Za + Helenę Kaszuba w 1 rocznicę śmierci i + męża Józefa


2.6.2017  PIĄTEK

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800  Do NSPJ w intencji czcicieli i za rodziny wielodzietne

         w naszej parafii

1800  1) Za + Stanisława Kłósek w rocznicę śmierci, ++ rodziców

          z obu stron

           2) Za + Helenę Piecha w 3 rocznicę śmierci, + męża

          Franciszka


3.6.2017  SOBOTA

Wspomnienie

świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.

  700  Za ++ brata Augustyna Kocimskiego w 2 rocznicę śmierci,

          rodziców Julię i Wojciecha Kocimskich, Jadwigę Wrzesień,

          Jakuba i Annę Kocimskich, Mariannę i Michała Magierów

  800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1500  Ślub rzymski Ludwig – Myśliwiecka

1800  Za + Joannę na pamiątkę urodzin – od koleżanek i kolegów

          z pracy


4.6.2017  NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ

ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

  800  1) Za + Bonifacego Kukułka – od brata Józefa z rodziną

           2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

   930  Za parafian

1100  Dziękczynna w intencji Kamila Trawińskiego z okazji

          urodzin

1230  Dziękczynna w intencji Anny Lipińskiej z okazji 70 rocznicy

         urodzin, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie

1500  Z udzielaniem sakramentu Chrztu, w intencji dzieci,

          rodziców i chrzestnych

1630  Nieszpory

1700  Za + Władysławę Kozak


5.6.2017  PONIEDZIAŁEK

ŚWIĘTO

NMP, MATKI KOŚCIOŁA

   700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

   800  W intencji Wspólnoty Życzliwości

1800  Za + Kazimierza Opeldus w 5 rocznicę śmierci i na pamiątkę

          urodzin


6.6.2017  WTOREK

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800  Za + Helenę Kołodziej, + męża Pawła i + wnuczkę Grażynkę

1800  1) Za + Lucynę Griger – od przyjaciół i uczniów ZS nr 2

           2) Za + Janinę Wójcik – od sąsiadów z ul. Farnej 4


7.6.2017  ŚRODA

  700  Dziękczynna w pewnej intencji

  800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1800  1) Za + matkę Joannę Swoboda – Ciepły w rocznicę śmierci,

          za + Ernesta Swoboda i + Konrada Ciepły

           2) Dziękczynna w intencji Waldemara z okazji 55 urodzin


8.6.2017  CZWARTEK

ŚWIĘTO

JEZUSA CHRYSTUSA

NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800  Za + męża Waleriana Płóciennik w 10 rocznicę śmierci,

          ++ rodziców z obu stron

1630  Za + Helenę Zawisza – od koleżanek ze Szkoły nr 12

1800  Za + Adriana Kurzac, jego ojca Jerzego i ++ dziadków


9.6.2017  PIĄTEK

  700  1) Za + Wacława Ambroży na pamiątkę urodzin

          2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800  Dziękczynna w intencji Władysława Bogiel z okazji 85

          rocznicy urodzin

1800  1) Za + córkę Teresą Męczyńską w 7 rocznicę śmierci

           2) Za + Zygmunta Szczotka w 17 rocznicę śmierci,

          ++ rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa


10.6.2017  SOBOTA

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800  Za + Jerzego Parzonka – od Andrzeja i Ewy Pindur z rodziną

1800  1) Za ++ rodziców Judytę i Józefa Wypler i + brata Krystiana

           2) Za + męża i ojca Jana Płotkowskiego w 5 rocznicę śmierci


11.6.2017  NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  800  Za + Ingeborgę Klar w 4 rocznicę śmierci – od męża i dzieci

  930  Dziękczynna za beatyfikację bł. ks. Józefa Czempiela w 75

         rocznicę śmierci męczeńskiej

1100  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1230  Dziękczynna w intencji Patryka i Agaty Warchoł z okazji

         10 rocznicy ślubu i 32 urodzin Patryka

1500  W intencji rocznych dzieci, rodziców i chrzestnych

1630  Nieszpory

1700  Dziękczynna w intencji Andrzeja i Anny Maćkowiak

         z okazji 25 rocznicy ślubu


12.6.2017 PONIEDZIAŁEK

Wspomnienie

bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz.

  700  Za + ojca Bernarda w 7 rocznicę śmierci

  800  Za ++ z rodziny Nowara, Kempa i Dyla

1000  Msza święta z okazji Święta Szkoły Podstawowej

         im. bł. ks. Józefa Czempiela w Chorzowie Batorym

1800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska


13.6.2017  WTOREK

Wspomnienie

św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK

  700  Za ++ Helenę i Jana Rabikowskich

  800  Za ++ Franciszka i Gertrudę Lasak

1800  1) Za + Danutę Godula na pamiątkę 80 urodzin

           2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska


14.6.2017  ŚRODA

Wspomnienie

bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

  700

  800  Za + Bonifacego Kukułka – od chrześniaka Piotra z rodziną

1800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska


15.6.2017  CZWARTEK

UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWICHRYSTUSA

  800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  900  1) Za parafian

           2) Za przygotowujących ołtarze Bożego Ciała

1100  Dziękczynna w intencji Alicji Barańskiej z okazji 16 urodzin

1500  Za + Janinę Korepta w 6 rocznicę śmierci, męża Bogusława

         i ++ z rodziny

1700  Za + Małgorzatę Cichecką – od bliższych i dalszych

         sąsiadów


16.6.2017  PIĄTEK

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800

1800  1) Za ++ Łucję Piosek i syna Mariana

          2) Dziękczynna w intencji Jakuba Paszka z okazji 17 urodzin


17.6.2017  SOBOTA

Wspomnienie

św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

  700

  800

1400  Ślub rzymski: Trzaska – Uroda

1800  1) Za + Adama Sozańskiego w 30 dzień po śmierci

          – od lokatorów z ul. Orląt 1

          2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska


18.6.2017  11 NIEDZIELA ZWYKŁA

  800  Za + Jadwigę Piędzioch w rocznicę śmierci

  930  Za parafian

1100  Dziękczynna w intencji Piotra Froelich z okazji 18 urodzin,

         o Światło i Dary Ducha Świętego

1230  Dziękczynna w intencji Krystyny i Jerzego Pohl z okazji 55

         rocznicy ślubu

1500  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1630  Nieszpory

1700  Dziękczynna w intencji księdza Marcina Niesporka z okazji

         urodzin – od Apostolatu Żywego Różańca


19.6.2017  PONIEDZIAŁEK

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800  Za ++ Jana i Waldemara Malcherczyk, Bertę i Wilhelma

        Maniura, braci Waldemara i Zygmunta, Józefa Żymła,

         ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

1800  1) Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Lebiedowskich, siostrę

         Barbarę, dziadków i krewnych z obu stron

          2) Za + Henryka Wieczorek – na pamiątkę urodzin – od Ani


20.6.2017  WTOREK

  700

  800  1) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

           2) Za + Janinę Wójcik w 30 dzień po śmierci

1800  Dziękczynna w intencji Weroniki Kubacha z okazji

         65 urodzin


21.6.2017  ŚRODA

Wspomnienie

św. Alojzego Gonzagi, zak.

  700

  800  Za ++ męża Alojzego i syna Tadeusza

1800  1) Za + Franciszka Klose w rocznicę śmierci

           2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska


22.6.2017  CZWARTEK

  700

  800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1630  Dziękczynna w intencji uczniów, nauczycieli, katechetów,

         wychowawców z okazji zakończenia roku szkolnego

1800  Za + Leona Sztylka w 21 rocznicę śmierci, ++ rodziców

          i pokrewieństwo z obu stron


23.6.2017  PIĄTEK

UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

  700  Za + Jerzego Parzonka – od Kazimierza Cwajna z rodziną

  800  Za + ciocię Wandę Jasińską na pamiątkę urodzin,

         + rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

1000  Msza św. na zakończenie roku szkolnego AZSO nr 2

         w Chorzowie Batorym

1800  1) Za + Jana Czembor z okazji Dnia Ojca

           2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska


24.6.2017  SOBOTA

UROCZYSTOŚĆ

NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

  700

  800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1800  1) Za + Michała Sitko w 28 rocznicę śmierci

           2) Za + Rafała Długaj w rocznicę śmierci, + żonę Helenę


25.6.2017  12 NIEDZIELA ZWYKŁA

  800  Dziękczynna w intencji Marzeny i Dominika Kołodziejczyk

          z okazji 1 rocznicy ślubu

  930  W intencji lektorów i kantorów świeckich, ich rodzin

          oraz opiekuna – ks. Kazimierza

1100  Za ++ rodziców Urszulę i Alfonsa Sroka

1230  Za + Elżbietę Melich – na pamiątkę 100 urodzin

1500  Dziękczynna w intencji Teresy i Mieczysława Gal z okazji

         35 rocznicę śmierci oraz w intencji córki Marty z okazji 25

         urodzin

1630  Nieszpory

1700  1) Za ++ Walburgę i Władysława Prudło, Helenę i Franciszka

          Kaczor, zięcia Jerzego, szwagra Helmuta

           2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska


26.6.2017  PONIEDZIAŁEK

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800

1800  Za + córkę Stefanię Lokisz w 23 rocznicę śmierci

          i + ojca Franciszka


27.6.2017  WTOREK

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800  Za ++ Władysława i Marię Śliwiak, ++ z rodziny Śliwiaków

1800  Za ++ rodziców Janinę i Alojzego Kubickich oraz Gertrudę

          i Antoniego Frelich, brata Marka Kubickiego, szwagra

          Alojzego Frelich, bratową Gertrudę Frelich


28.6.2017  ŚRODA

Wspomnienie

św. Ireneusza, bpa i męcz.

  700

  800  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1800  1) Za ++ Bronisławę i Pawła Dudek

           2) Za + Bożenę Przybycin w 3 rocznicę śmierci


29.6.2017  CZWARTEK

  700  Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

  800

1800  Za + Jacka Szablickiego w 3 rocznicę śmierci


30.6.2017  PIĄTEK

  700  Dziękczynna w intencji Doroty z okazji urodzin

         oraz w intencji jej rodziny, męża i dzieci 

  800  1) Za + Jana Garbas – na pamiątkę urodzin i jego ++ rodziców

          2) Za + Czesława Anczyk – msza gregoriańska

1800  Dziękczynna w intencji Joanny i Zbigniewa Żak z okazji 25

          rocznicy ślubu