Porządek nabożeństw

01.12. do 31.12.2017

1.12.2017   PIĄTEK

  700  Za + Apolonię Śmieja - msza gregoriańska

  800  Do NSPJ w intencji czcicieli i za rodziny wielodzietne

          w naszej parafii

1800  1) Za + Pawła Klety w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców

          Józefa i Krystynę Klety

         2) Za + Mariana Prasełek w 30 dzień po śmierci


2.12.2017   SOBOTA

  700  Za + Zdzisława Grabkę i ++ z rodziny z obu stron

  800  Za ++ męża Stanisława Rzepka w 3 rocznicę śmierci,

          rodziców z obu stron i syna Mirosława Szweda

1800  1) Za ++ rodziców Elżbietę i Konrada Ćmiel, Helenę

          i Mieczysława Janeckich

         2) Za ++ Janinę i Roberta Sklorz i ++ z rodziny


3.12.2017   1 NIEDZIELA ADWENTU

  800  Za + Grażynę Fiala w 1 rocznicę śmierci

  930  Za parafian

1100  Za + Gerdę Fojcik-Wyciślik

1230  Dziękczynna w intencji Ewy Jędrzejek z okazji 40 urodzin,

          z prośbą o zdrowie dla męża, syna Dawida i całej rodziny

1500  Z udzielaniem sakramentu Chrztu, w intencji dzieci,

          rodziców i chrzestnych

1630  Nieszpory

1700  Za + Jana Kine w 22 rocznicę śmierci, ++ rodziców

          z obu stron


4.12.2017   PONIEDZIAŁEK

Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji

  630  W intencji Wspólnoty Życzliwości

  800  Przez wstawiennictwo Św. Barbary, w intencji górników

          i ich rodzin

1800  1) Za + Joannę w 1 rocznicę śmierci - od koleżanek

          i kolegów z pracy

         2) Za + Michała Garwola w 5 rocznicę śmierci


5.12.2017   WTOREK

  630  Za + Henryka Żuraw na pamiątkę urodzin

  800  Za + Zdzisława Dytrych w 30 rocznicę śmierci

1800  1) Za + Józefa Ozga w 3 rocznicę śmierci

         2) Za + Andrzeja Komara - od Marka i Agaty Goczał


6.12.2017   ŚRODA

  630  Za + Filipa Fletczer

  800  W intencji wnuków Floriana i Stefana, o Boże

         błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę MB

1800  1) Za + Kazimierza Tuszewickiego w 30 rocznicę śmierci,

          + Annę Tuszewicką - od córki i za ++ z rodzin  

         Tuszewickich i Żukowskich

          2) Za + Mariana Prasełek - od lokatorów

           z ul. Karłowicza 23

          3) Za + Barbarę Kulej w 5 rocznicę śmierci


7.12.2017   CZWARTEK

Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

  700  Dziękczynna w intencji Gabrieli z okazji 55 urodzin

  800  Za + Wincentego Kolender w 30 dzień po śmieci

1630  Dziękczynna w intencji Pani Katechetki, Anny Gąsior

         z okazji urodzin

1800  Za + Genowefę Gruszka w 1 rocznicę śmierci


8.12.2017   PIĄTEK

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

  630  W intencji Apostolatu Żywego Różańca

  800  Za ++ rodziców Monikę i Józefa Borków, Ewelinę Anders

1800  1) Za Wspólnotę FZŚ

         2) Za ++ rodziców Marię i Józefa oraz braci Andrzeja

          i Piotra Pudalik


9.12.2017   SOBOTA

  700  Za ++ rodziców Pustelnik i Merker

  800  1) Za + Krzysztofę Orlińską

         2) Z podziękowaniem za szczęśliwą operację i za tych,

          którzy wspierali modlitwą

1800  Za + męża Jerzego Stopińskiego, ++ rodziców

          i pokrewieństwo


10.12.2017   2 NIEDZIELA ADWENTU

  800  Za + Wojciecha Ignacy w 30 dzień po śmierci

  930  Za parafian

1100  Dziękczynna w intencji Wiwianny Macha z okazji urodzin

1230  Dziękczynna w intencji Szymona Nowackiego z okazji 14  

         urodzin - o dary Ducha Św. i opiekę MB

1500  W intencji rocznych dzieci, rodziców i chrzestnych

1630  Nieszpory

1700  W intencji Dzieci Maryi z okazji święta patronalnego


11.12.2017   PONIEDZIAŁEK

  630  Za ++ Tadeusza, Juliannę i ks. Franciszka

  800  Dziękczynna do Bożej Opatrzności i MB Nieustającej

         Pomocy w intencji Damiana z okazji 50 urodzin - od

         mamy i sióstr

1800  1) Za + Horsta Makala w 2 rocznicę śmierci

         2) Za + Krystynę Strzempa - od lokatorów z ul. Kaliny 95


12.12.2017   WTOREK

  630  Za + Helmuta Spiolek - od członkiń Zespołu   

         Charytatywnego

  800  Za + Bernadetę Wojaczek - od sąsiadów

1800  1) Za ++ Mariana Prasełek, żonę Janinę i wszystkich

          zmarłych lokatorów z ul. Karłowicza 23

          2) Za + męża Wacława, córkę Halinę, zięciów Henryka

          Pieniek i Leszka Mike


13.12.2017   ŚRODA

Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.

  630  Za + Stanisława Nowickiego - od wychowanków z klasy

          górniczo-elektrycznej

  800  Za ++ Małgorzatę i Bernadetę Wojaczek - od sąsiadów

1800  1) Za + Janinę Berke

         2) Za + Marię Gal


14.12.2017   CZWARTEK 

Wspomnienie  św.  Jana  od  Krzyża, prezb. i dK

  700 

  800  Za + Helmuta Spiolek w 30 dzień po śmierci

1630

1800  Za + Irenę Rajwa - od lokatorów z ul. Odrowążów 4


15.12.2017   PIĄTEK

  630  Dziękczynna w intencji Doroty Skrzypek z okazji 80

         urodzin

  800  Za + Adama Pomykała na pamiątkę urodzin - od synowej

         i córki

1300  Ślub rzymski: Bartoszek - Beba

1800  1) Za ++ Franciszka Kosz w 9 rocznicę śmierci, żonę Łucję,

          siostrę Dorotę i ++ rodziców

         2) Za + Irenę Klose w 1 rocznicę śmierci, ++ męża

          Franciszka


16.12.2017   SOBOTA

  700  Za + Krzysztofa Lewandowicz - od sąsiadów

  800  Dziękczynna w intencji Marii z okazji urodzin, z prośbą

         o pomyślny przebieg operacji

1300  Ślub rzymski: Rozwałka - Bet

1800  Za + Stefanię Wieczorek w 1 rocznicę śmierci - od męża,

         córek i synów z rodzinami oraz za ++ z pokrewieństwa


17.12.2017   3 NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE

  800  Za + Monikę Bator w 1 rocznicę śmierci, ++ dzieci,

         rodziców z obu stron i rodzeństwo

  930  Dziękczynna w intencji Ryszarda Balickiego z okazji

         80 urodzin

1100  Za + Urszulę Jędrzejek w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny

1230  Dziękczynna w intencji Agnieszki Maleska z okazji

         11 urodzin

1500  Za + Artura Marzyckiego w 20 rocznicę śmierci

1630  Nieszpory

1700  Za + męża Mariana Kaczor - na pamiątkę urodzin


18.12.2017   PONIEDZIAŁEK

  630

  800

1800  1) Za ++ Elżbietę i Franciszka Gniełka, Pawła, Jacka

          i Genowefę Miemiec oraz ks. Borysa

         2) Za + Norberta Janoszka w 29 rocznicę śmierci


19.12.2017   WTOREK

  630  W intencji Julii Stecyk z okazji 10 urodzin

  800  Dziękczynna w intencji Zofii Kozioł z okazji 89 urodzin,

          z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB

1800  1) Za + Eugeniusza Biernackiego w 1 rocznicę śmierci

          i + Gabrielę Biernacką

          2) Za + Helmuta Spiolek - od lokatorów z ul. Szczepańskiej 1


20.12.2017   ŚRODA

  630

  800

1800  1) Za + synową Iwonę Grygiel - na pamiątkę urodzin

         2) Za + Marka Daniela w 1 rocznicę śmierci


21.12.2017   CZWARTEK

  700  Dziękczynna w intencji Gizeli Ochman z okazji urodzin

  800

1630  Za + Stanisława Glepka w 1 rocznicę śmierci

1800  1) Za + męża Jana Czembor w 32 rocznicę śmierci, ++ córkę

         Stefanię i brata Stefana

         2) W intencji rodzin Domowego Kościoła


22.12.2017   PIĄTEK

  630  Za ++ rodziców Ryszarda i Genowefę Wencel

  800  Za + Bolesława Bieniasa w 20 rocznicę śmierci

1800  1) Za + Alojzego Kwaśny w 1 rocznicę śmierci

         2) Za ++ Joannę Gancarz w 6rocznicę śmierci oraz Janinę

         Gancarz i Krystynę Harazim


23.12.2017   SOBOTA

  700

  800  Za + Irenę Majnusz w 4 rocznicę śmierci

1800  1) Za + Józefa Podyma w 7rocznicę śmierci i ++ z obu stron

         2) Za + Weronikę Kubuszok w 2 rocznicę śmierci


24.12.2017   4 NIEDZIELA ADWENTU

  800

  930  Za parafian

1100  Za Chorzowskie Hospicjum oraz za dobrodziejów

         i darczyńców z naszej parafii

1230  Za + Matyldę Druch

1500

1630  Nieszpory

1700  Za + Bernadetę Wojaczek - od rodzin Neuman, Musioł

         i Tomanek

2400  Pasterka:

                       - za parafian

                       - za chorych

                       - za pracowników parafii

                       - za dobrodziejów parafii


25.12.2017   PONIEDZIAŁEK 

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

  800

  930  Za Chorzowskie Hospicjum oraz za dobrodziejów

          i darczyńców z naszej parafii

1100  Za ++ rodziców Teresę i Kazimierza Kozak

1230  Za ++ rodziców Joannę i Edmunda Sołowskich, Helenę

         Dobroń, ++ z rodzin Sołowski i Dobroń

1500  Za + Marka Daniela - od chrześnicy Sylwii, rodziców

          i Tomka

1630  Nieszpory Kolędowe

1700  Dziękczynna w intencji Renaty i Romana Kuta, z prośbą

          o Boże błogosławieństwo i opiekę MB


26.12.2017   WTOREK

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika

  800  Za + Helmuta Spiolek - od żony i dzieci

  930  Dziękczynna w intencji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

1100  Dziękczynna w intencji Agnieszki Nessmann z okazji

         18 urodzin

1230  Dziękczynna w intencji Bożeny i Sławomira Szymaniak

          z okazji 25 rocznicy ślubu

1500  Dziękczynna w intencji Krystyny i Justyniana Huber

          z okazji 40 - lecia małżeństwa

1630  Nieszpory Kolędowe

1700  Za + Małgorzatę Lis w 2 rocznicę śmierci


27.12.2017   ŚRODA 

ŚWIĘTO  ŚW.  JANA,  APOSTOŁA I EWANGELISTY

  700  Za + męża Jana Dreszer i jego ++ rodziców Józefa i Marię

  800  Za ++ rodziców Kinach, siostry Marię i Stefanię, braci

         Bazylego i Piotra, bratową Helenę

1800  Za + Władysława Żebrowskiego w 21 rocznicę śmierci


28.12.2017   CZWARTEK 

ŚWIĘTO  ŚW.  MŁODZIANKÓW, MĘCZ.

  700  Za + Marka Psiuk w 4 rocznicę śmierci

  800  Dziękczynna w intencji Krystyny i Eugeniusza Proksza

          z okazji 50 rocznicy ślubu

1800  Za + męża Zdzisława Lubasa w 8 rocznicę śmierci,

         ++ rodziców z obu stron, brata Józefa i dusze w czyśćcu

          cierpiące


29.12.2017   PIĄTEK

V DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

  700  Dziękczynna w intencji Gabrieli Kolarskiej z okazji 70

          urodzin - od koleżanek

  800  W intencji wnuka Filipa, z okazji 18 urodzin, o Boże

          błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę MB

1800  Za + Margot Fojcik w 2 rocznicę śmierci - od męża i syna

          z rodziną


30.12.2017   SOBOTA

VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

  700  Za + męża

  800  Za + Jadwigę Piędzioch - na pamiątkę urodzin

1800  Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Imiolczyk


31.12.2017   NIEDZIELA

ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

  800  Za + Gintra Bandura w 1 rocznicę śmierci

  930  Za parafian - na zakończenie roku

1100  Dziękczynna w intencji Joanny Tomeckiej z okazji 50

         urodzin

1230  Dziękczynna w intencji Haliny i Henryka Szymura z okazji

          45 rocznicy ślubu

1500  Za Chorzowskie Hospicjum oraz za dobrodziejów

          i darczyńców z naszej parafii

1630  Nabożeństwo przebłagalno - dziękczynne na zakończenie

          roku

1700  Za ++ parafian w kończącym się roku