Porządek nabożeństw

01.08. do 31.08.2017

  1.8.2017  WTOREK

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK

  700  Za + Apolonię Śmieja - od Danusi, Hani i Joli

1800  Za ++ Helenę, Edwarda, Karola i Pelagię


  2.8.2017  ŚRODA

  700  Za + Elżbietę Snela w 30 dzień po śmierci

1800  Za + Janusza Famuła w rocznicę śmierci


  3.8.2017  CZWARTEK

  700  Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

         - za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne

         i misyjne z naszej parafii

1800  Za + Jerzego Majewskiego w 15 rocznicę śmierci, ++ Annę,

         rodziców z obu stron, braci i bratową i ++ z rodziny


  4.8.2017  PIĄTEK

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, prezb.

  700  1)Za + mamę Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego - Matyldę

         - w 30 dzień po śmierci

            2)Do NSPJ   w intencji czcicieli i za rodziny wielodzietne

         w naszej parafii

1400  Ślub rzymski: Artur Dylus - Klaudia Chojnicka

1800  Za + syna Marka w 13 rocznicę śmierci


  5.8.2017  SOBOTA

  700  Dziękczynna w intencji Dawida z okazji urodzin

1400  Ślub rzymski: Kamil Bezia - Daria Kulesza

1800  Za + Łucję Jeż w 2 rocznicę śmierci


  6.8.2017  NIEDZIELA

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

  800  Za parafian

  930  Dziękczynna w intencji Bożeny i Krzysztofa Dworaczyk  

         z okazji 40 rocznicy ślubu

1100  Dziękczynna w intencji Jadwigi i Jana Dudzińskich z okazji

         50 rocznicy ślubu

1500  Z udzielaniem sakramentu Chrztu, w intencji dzieci,

         rodziców i chrzestnych oraz rocznego dziecka, Pauliny

         Kolbe

1630  Nieszpory

1700  W intencji osób, których wysiłki i ofiary przyczyniły

         się do wystroju III ołtarza na trasie procesji Bożego Ciała


  7.8.2017  PONIEDZIAŁEK

  700  Za + Matyldę Kupny - od Zakonu Świętego Grobu Bożego

         w Jerozolimie

1800  Za ++ Magdalenę Cichoń i męża Pawła - od przyjaciółki

         Marii


  8.8.2017  WTOREK

Wspomnienie św. Dominika, prezb.

  700  Za + Apolonię Śmieja - od sąsiadów

1800  Za ++ Helenę i Tadeusza Piskorz - od wnuczki Aleksandry


  9.8.2017  ŚRODA

ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

(EDYTY STEIN), DZ. I MĘCZ.,  patronki Europy

  700  W pewnej intencji

1800  Za ++ rodziców Różę i Sylwestra Kostoń, Zuzannę

         i Władysława Latocha


10.8.2017  CZWARTEK

ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. i MĘCZ.

  700  Za + Matyldę

1800  Dziękczynna w intencji Tomasza Chojnickiego

         z okazji 18 urodzin


11.8.2017  PIĄTEK

Wspomnienie św. Klary, dz.

  700  W intencji Apostolatu Żywego Różańca

1800  Za + Krystynę Kasparek w 1 rocznicę śmierci


12.8.2017  SOBOTA

  700  Za + Matyldę Kupny - od lokatorów z ul. Kochłowickiej 7

1300  Ślub rzymski: Pillot - Wierzbicka

1400  Ślub rzymski: Karos - Kałążny

1500  Ślub rzymski: Krasucki - Guśpiel

1800  Dziękczynna w intencji Teresy Szczotka z okazji

         80 urodzin - od córki Grażyny


13.8.2017  1 9 NIEDZIELA ZWYKŁA

  800  Za + Henryka Wieczorek - od Ani

  930  Dziękczynna w intencji Stanisławy Przemus z okazji

         80 rocznicy urodzin

1100  Dziękczynna w intencji Aleksandry i Dariusza Hanke

         z okazji 25 rocznicy   Ślubu

1500  W intencji rocznych dzieci, rodziców i chrzestnych

1630  Nieszpory

1700  Za + brata, Kazimierza Hybiaka w 2 rocznicę śmierci


14.8.2017  PONIEDZIAŁEK

Wspomnienie

św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

  700  Za + męża Gerarda Ernst, jego ++ rodziców, siostrę

         i szwagra

1000  W intencji chorych parafian z okazji odpustu

1800  Dziękczynna w intencji Anny i Piotra Żuchowicz z okazji

         2 rocznicy ślubu


15.8.2017  WTOREK

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

- ODPUST PARAFIALNY

  700  Za ++ rodziców Teresę Gancarczyk w 1 rocznicę śmierci

         i Jana Gancarczyka w 20 rocznicę śmierci

  930  Za ++ Elżbietę, Karola, Brunona Zymanek w 20 rocznicę

         śmierci oraz ++ Jadwigę i Różę Lazar w 30 rocznicę śmierci

1100  Suma odpustowa

             1)Za parafian

             2)Za tegorocznych pielgrzymów kalwaryjskich

1500  Za + Maksymiliana Hermana w 25 rocznicę śmierci

1630  Nieszpory

1700  Za + Joachima w 2 rocznicę śmierci, ++ Zdzisława, Huberta,

         Krystynę i Jacka


16.8.2017  ŚRODA

  700  Za + siostrę Marię Kinach - na pamiątkę urodzin

1800  Msza na cmentarzu za ++ parafian i duszpasterzy


17.8.2017  CZWARTEK

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, KAPŁANA,

głównego patrona archidiecezji i metropolii|

katowickiej

  700  Za ++ rodziców Marię i Stefana Rytel i koleżanki Irenę

         i Helenę

1800  Za + Leona Duda w 20 rocznicę śmierci


18.8.2017  PIĄTEK

  700  Za + Janinę Górkowską w 5 rocznicę śmierci i ++ z rodziny

1800  Za ++ Elżbietę i Franciszka Gniełka, Pawła,

         Jacka i Genowefę Miemiec oraz + księdza Borysa


19.8.2017  SOBOTA

  700  Za + Marię Miozga w 15 rocznicę śmierci i na pamiątkę

         urodzin oraz ++ rodziców i pokrewieństwo

1400  Ślub rzymski Czarniecki - Czaprowska

1800  Za + matkę Marię Banaś w 12 rocznicę śmierci,

         + ojca Eugeniusza Banaś, ++ z rodzin król i Banaś


20.8.2017  20 NIEDZIELA ZWYKŁA

  800  W intencji ofiarodawców i budowniczych IV ołtarza na Boże

         Ciało z ul. Wrocławskiej i 16 Lipca

  930  Za parafian

1100  Za + Helenę Wiercigroch na pamiątkę urodzin

1500  Dziękczynna w intencji Genowefy Prawda z okazji

         80 urodzin

1630  Nieszpory

1700  Za + Michała Janek


21.8.2017  PONIEDZIAŁEK

Wspomnienie św. Piusa X, pap.

  700  Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Wieczorek, Tacjanę

         i Wincentego Bogusz, ++ pokrewieństwo z obu stron

         i dusze w czyśćcu cierpiące

1800  Za + Piotra Kozak w 32 rocznicę śmierci


22.8.2017  WTOREK

Wspomnienie NMP, Królowej

  700  Za + Matyldę Kupny - od lokatorów z ul. Kochłowickiej 7

1800  Za + córkę Bożenę Siwiec w 40 rocznicę śmierci


23.8.2017  ŚRODA

  700  Dziękczynno-błagalna w intencji Gabrieli i Andrzeja Trójca

         z okazji 50 rocznicy ślubu

1800  Za + Ludwika Sitko w 18 rocznicę śmierci


24.8.2017  CZWARTEK

ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

  700  Dziękczynna w intencji Krystyny i Kazimierza z okazji

         60 rocznicy ślubu

1800  Za + Michała Bełza w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców

         Marię i Michała Bełza, ++ braci i + Stefana Wielgosza


25.8.2017  PIĄTEK

  700  Za + Ewę Kuźnik - od lokatorów z ul. Karpackiej 32

1800  Za + Jerzego Kępa w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców

         Hildegardę i Teodora Kępa, Gertrudę i Jana Przykuta,

         bratanka Marka


26.8.2017  SOBOTA

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

  700  Za + Iwonę Grygiel w 4 rocznicę śmierci, ++ Franciszka

         Przełożny i Władysława Grygiel

1800  Za + Irenę Mańka w 10 rocznicę śmierci


27.8.2017  21 NIEDZIELA ZWYKŁA

  800  Za Grzegorza Zymanek w rocznicę śmierci - od żony,

         córki i zięcia

  930  Dziękczynna w intencji Amadeusza Banaszak

         z okazji 12 urodzin

1100  Dziękczynna w intencji Haliny i Jerzego Jamroży

         z okazji 50 rocznicy ślubu

1500  Za + Halinę Zok w 2 rocznicę śmierci

1630  Nieszpory

1700  Za + Ryszarda Wieczorek w 14 rocznicę śmierci


28.8.2017  PONIEDZIAŁEK

Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK

  700  Za + męża, ++ rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu

         cierpiące

1800  Za + Tadeusza Pawlika


29.8.2017  WTOREK

Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  700  Za + Barbarę Zielińską - od koleżanek

1800  Za + Helenę Błaszczyk w 1 rocznicę śmierci


30.8.2017  ŚRODA

  700  W pewnej intencji

1800  Za + Zygmunta Pietrucha w 1 rocznicę śmierci


31.8.2017  CZWARTEK

  700  Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

         - za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne

         i misyjne z naszej parafii

1800  Za + Elżbietę Kulik w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kulik,

         Spychaj i dusze w czyśćcu cierpiące