Celem Legionu Maryi jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską, w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Legion Maryi jest do dyspozycji Księdza Proboszcza jako praktyczna pomoc duszpasterska w każdej pracy społecznej i akcji prowadzonej dla dobra Kościoła.

 

        W naszej parafii grupa ta istnieje od 1997 roku i podejmuje następujące zadania:

 

-       w codziennej pracy stara się odwiedzać w domach prywatnych, jak i w szpitalach ludzi chorych, zagubionych, samotnych,

-       nawiązuje kontakty z katolikami, którzy odeszli od wiary i pragną powrócić do Kościoła, lecz obawiają się postawienia pierwszych kroków,

-       bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych i parafialnych oraz pielgrzymuje do sanktuariów Maryjnych,

-       głosi historię Cudownego Medalika i obdarowuje nim wszystkich czcicieli Maryi,

-       w każdą pierwszą sobotę miesiąca przygotowuje liturgię Mszy świętej, a po niej prowadzi modlitwy w kaplicy Matki Bożej.

 

        Legion Maryi pomaga nam wiedzieć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć. Każdy legionista na pierwszym miejscu stawia potrzebę systematycznej pracy nad sobą, celem świadomego przeżywania obecności Boga w codziennym życiu. W rodzinach, w pracy, w kontaktach towarzyskich, staramy się prowadzić rozmowy na tematy religijne, które często budzą niechęć i wyczuwalny lęk, bo są one często wyśmiewane.

        Naszym opiekunem duchowym jest ks. Marcin Piłat SCJ, który ocenia nasze prace, inspiruje, dodaje odwagi oraz podnosi na duchu legionistów. Grupa nasza obecnie nie jest zbyt liczna, ale bardzo prężna. O naszej pracy, radościach troskach informujemy parafian poprzez gazetkę ścienną, umieszczoną w kruchcie kościoła.

        Pragniemy uaktywnić nasz apostolat zarówno przez formację duchową, jak i wzrost liczebny. Stąd zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi do włączania się w szeregi tegoż apostolatu. Nasze spotkania odbywają się każdy wtorek o godz. 1630 w salce obok „księgarenki”.

 

 

 

„...Idąc za Nią, nie schodzisz na manowce,

modląc się do Niej nie wpadasz w rozpacz,

myśląc o Niej, nie błądzisz...,

za Jej łaską - dochodzisz...”

(św. Bernard)

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk