Oaza młodzieżowa

 

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa”, a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”. Jest ona niemal zawsze związana z posługami na rzecz Ruchu. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, polegająca na tym, że szuka się światła w Słowie Bożym, by wprowadzić je w swoje życie; oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady „życie z życia” (tylko osoba która sama żyje dojrzałą wiarą, może ją przekazywać innym) i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła: małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

W naszej parafii Oaza spotyka się na Mszy świętej o 18.00 w każdy piątek, po czym jest spotkanie ogólne – formacyjne podczas którego są prowadzone konferencje ascetyczno – formacyjne, szkoła śpiewu, adoracja Najświętszego Sakramentu (zależnie od tygodnia miesiąca), następnie odbywają się spotkania w małych grupach, po których jest modlitwa kończąca, Apel Jasnogórski.

 

W ciągu roku nasza wspólnota jest zaangażowana w życie parafii, pomaga w festynie parafialnym „Czempielada”, służy pomocą przy Hajduckich Wieczorach Uwielbienia, rozprowadza prasę katolicką, bierze udział w zbieraniu żywności na wigilię i paczek dla ubogich w ramach akcji „Tak pomagam”.

 

Opiekun Ks. dr Marcin Niesporek 

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk