Kim jesteśmy?

·         W naszej parafii działa wspólnota Dzieci Maryi. Jest to grupa, w której dzieci - zarówno chłopcy jak i dziewczynki spotykają się na spotkaniach prowadzonych przez animatorki i księdza.

Kadra - czyli Ci, którzy nad nami czuwają.

·         Nasza kadra składa się  z opiekuna ks. Adama Meyera oraz animatorek: Magdaleny, Jennifer, Alicji, Zuzi i Natalii. Ich zadaniem jest przewodniczyć w drodze ku świętości.

Co ciekawego robi nasza wspólnota?

·         Na spotkaniach bawimy się, duuuużo śpiewamy, poznajemy bliżej Pana Boga, nie zapominamy o modlitwie. Jeździmy też na wycieczki oraz na letnie rekolekcje. Spędzamy ze sobą czas i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania.

Gdzie i kiedy się spotykamy?

·         Nasze spotkania odbywają się w każdą sobotę od 10.00 do 12.30 w Baszcie przy Domie Katechetycznym.

Jeśli w soboty nie masz nic do roboty i nudzi Ci się w domu zabierz ze sobą koleżankę lub kolegę i przyjdź na Dzieci Maryi, a sam się przekonasz czy warto! Do zobaczenia.

Więcej informacji na naszym blogu Maryjkowym:

https://dziecimaryi-wnmp.blogspot.com


  1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.      

  2. Bierze czynny udział w Eucharystii.

  3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.

  4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.

  5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.

  6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.

  7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.

  8. Jest wzorem ucznia.

  9. Spieszy bliźnim z pomocą.

10. Jest apostołem wśród otoczenia.

   11. Przynajmniej raz w tygodniu, w dzieńpowszechny we Mszy Świętej uczestniczy.

12. Każdego dnia przynajmniej 15 minut adoruje Pana Jezusa w kościele.


Dzieci Maryi


Jest to  stowarzyszenie, które obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 r. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej, dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.

Dzieci Maryi swój cel osiągają poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask”, poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure. 

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk