Dzisiaj jest

piątek,
12 sierpnia 2022

(224. dzień roku)

Święta

Piątek, XIX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8589

 

 

 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Kim są ci ludzie, jak żyją, jaką prowadzą działalność w życiu osobistym i w życiu Kościoła? Odpowiedź znajdziesz poznając duchowość św. Franciszka. Urodził się w Asyżu, we Włoszech, w bogatej rodzinie. W młodości szalał w zabawach i marnował pieniądze ojca. Mając około 20 lat „coś pękło" w jego sercu. Udał się za miasto do kościółka św. Damiana. Było pusto i cicho. Podszedł do ołtarza, popatrzył na krzyż Chrystusowy i usłyszał słowa: „Franciszku, idź odbuduj mój Kościół”. Zaczyna odnawiać i zniszczony kościółek. Serce mówi mu - Franciszku, chyba nie to chodzi! Zrozumiał, że Kościół Jezusa zbudowany jest z żywych kamieni, z ludzi. Rozpoczął odbudowę życia od siebie. Jako boską „zaprawę” bierze Ewangelie i zmienia on swe życie zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Od papieża Innocentego III otrzymuje błogosławieństwo.

Św. Franciszek z Asyżu pozostawił po sobie Kościołowi trzy zakony: I. Braci Mniejszych (Franciszkanie), II. Ubogie Panie (Klaryski) oraz III. Braci i Siostry od Pokuty (Tercjarze). Ci ostatni założeni w 1221 roku byli najczęściej ludźmi świeckimi, pragnącymi rozpalić w swych rodzinach, środowisku i społeczeństwie miłość franciszkańską. Reguła Franciszkańskiego zakonu świeckich nie zobowiązuje do wyjątkowych praktyk, ani spełniania wielkich dzieł, ale jest nieocenioną pomocą w uświęceniu osobistym. Należąc do Trzeciego Zakonu mamy z franciszkańską prostotą wypełniać Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa zgodnie ze swym powołaniem świeckim lub konsekrowanym. Sposób życia franciszkanów świeckich ma rozniecać ogień miłości i cnót wszelkich w rodzinach.

 Do FZŚ może być przyjęty każdy, kto:

- jest ochrzczony,

- jest katolikiem praktykującym,

- przyjął sakrament bierzmowania,

- ma ukończone 18 lat,

- żyje w związku sakramentalnym lub samotnie (może należeć również osoba duchowna).

Ponadto powinno się żyć w łączności z Kościołem, mieć dobra opinię moralną i okazywać oznaki powołania. 

Do tej wspólnoty wstępowali królowie, papieże, ludzie nauki i wielu ludzi, którzy mocno postanowili odnowić swe życie: Św. Ludwik, król Francji, Krzysztof Kolumb, papież Jan XXIII, Prymas kard. St. Wyszyński, bł. Aniela Salawa. Św. Franciszek był bliski papieżowi Janowi Pawłowi II.

Bracia i siostry z FZŚ pragną za św. Franciszkiem odnowić swoje życie przez kilkuletnią formację. Uczestniczą w sakramentach św., wsłuchują się w Ewangelię, poznają dzieła św. Franciszka, biorą udział w rekolekcjach. W ten sposób odnowieni pewnie idą za św. Franciszkiem, aby apostołować świadectwem życia wypełniając nauczanie Soboru: „świeccy pociągają do Kościoła ludzi, trzymających się z dala od niego, katechizują, oddają na usługę Kościoła swoją wiedzę fachową.” Ofiarowują modlitwę i cierpienia w intencjach parafii. Opiekują się chorymi i ubogimi. Mają stały program życia chrześcijańskiego opracowany w regule przez samego Założyciela. Formacja ciągła FZŚ jest drogą do świętości i oparta jest na trzech filarach: - Bogu serce - ludziom uśmiech - sobie krzyż.

Pan niech obdarzy was swoim pokojem” - to pozdrowienie nie było dla Franciszka tylko formalnością. Życzył innym Bożego Pokoju, troszcząc się przede wszystkim o życie w serdecznej więzi z Bogiem i wprowadzaniem pokoju między ludzi. Bracia i siostry FZŚ, podejmują różne zadania społeczne na rzecz pokoju i ochrony przyrody, zwłaszcza od czasu, kiedy to Jan Paweł II w 1986 r. zapoczątkował wspólne spotkania różnych religii na rzecz pokoju w świecie w Asyżu.

 

Prośmy Boga słowami św. Franciszka:

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;jedność, tam gdzie panuje rozłam;prawdę, tam gdzie panuje błąd; wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek.Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając - otrzymujemy, wybaczając - zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Franciszkański Zakon Świeckich w naszej parafii istnieje przeszło 80 lat. Został założony przez błogosławionego ks. Józefa Czempiela i erygowany przez władze I Zakonu Franciszkańskiego (o. Pankracy Dombek). Jest najstarszą grupą religijną naszej parafii.

 

Obecnie wspólnie spotykamy się na miesięcznych zgromadzeniach. W czasie tych spotkań wspólnie modlimy się, śpiewamy oraz pogłębiamy naszą duchowość franciszkańską przez wykłady i czytanie odpowiednich artykułów. Na nasze spotkania przychodzi ks. Proboszcz Henryk Aleksa, który jest naszym opiekunem i asystentem duchowym. Głosi nam słowo Boże z naukami i udziela nam błogosławieństwa.

 

W ciągu roku jeździmy cztery razy do Panewnik na dni skupienia wszystkich tercjarzy FZŚ: w Święto Matki Kościoła, na Odpust Porcjunkuli, w Święto św. Franciszka i na adorację Bożej Dzieciny. Mamy też dni skupienia w sekcjach w Kostuchnie w parafii Trójcy Przenajświętszej. Chętni mogą pojechać na rekolekcje zamknięte dla FZŚ (terminy i miejsca zamieszczone są w gazetce parafialnej).

Naszą duchowość franciszkańską pogłębiamy też przez czytanie kwartalnika FZŚ „Pokój i Dobro”.

 

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka, żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej i by razem z nami głosili współczesnemu światu przesłanie Pokoju i Dobra.

Nasze spotkania miesięczne odbywają się

w statnią sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 800

w Domu Katechetycznym.

Z franciszkańskim pozdrowieniem

                             Pokój i Dobro

s. Krystyna


FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKI (FZŚ)

W INTERNECIE

 

Na stronie internetowej http://www.fzs.franciszkanie.pl/ można znaleźć ważne informacje dotyczące struktury FZŚ w Polsce, Regułę FZŚ oraz najważniejsze pisma św. Franciszka i św. Klary.

 

Natomiast na stronie http://www.fzs.katowice.opoka.org.pl/ można znaleźć aktualności z naszego Regionu Katowickiego, przeczytać życiorysy świętych franciszkańskich, a także (w formie elektronicznej) kwartalnik „Pokój i Dobro”.

 

Zapraszamy do odwiedzania tych stron!


Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk