Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 +

Odeszli do Pana

70.   Wanda Rudzka, 24.06, lat 65


71.   Magdalena Brodowy, 27.06, lat   86


72.   Anna Besia, 27.06, lat 62


73.   Kazimiera Józefacka, 30.06, lat 84


74.   Matylda Kupny, 6.07, lat 87


75.   Herbert Slabik, 6.07, lat 86


76.   Małgorzata Dziura, 14.07, lat 91


77.  Urszula Głąbica, 16.07, lat 59


78.   Elżbieta Swatkowska, 15.07, lat 43


79.   Jacek Idziak, 22.07, lat 50


80.   Ewa Kuźnik, 23.07, lat 57