Dzisiaj jest

czwartek,
08 grudnia 2022

(342. dzień roku)

Święta

Czwartek, II Tydzień Adwentu
Rok A, I
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5732

 Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim jest zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną.

 

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami (darami), którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich, którzy tworzą grupy modlitewne. Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele.

 

Członków Odnowy w Duchu Świętym łączy chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” lub „modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym), czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło się wówczas ok. 3 tys. ludzi).

Jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Chrzest w Duchu Świętym poprzedza najczęściej kilkutygodniowe seminarium życia w Duchu (zwane też rekolekcjami ewangelizacyjnymi Odnowy). Polega ono na codziennym, samodzielnym rozważaniu Słowa Bożego, słuchaniu konferencji oraz na dzieleniu się swoimi doświadczeniami z modlitwy w małych grupach. Seminarium życia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi do nawrócenia się od grzechu, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymywanych po to, by służyć innym.

Wspólnota przy parafii spotyka się w każdy czwartek o godz. 19.15 w salkach przyparafialnych lub na adoracji w kościele. Charakterystyczną cechą jest średnia wieku poniżej 30 roku życia. Co 2 miesiące uczestniczymy we Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie (najbliższa data 10.2013 - ostatni czwartek miesiąca godz. 19.00). Oficjalna strona z aktualnościami:

http://immaculata7.wordpress.com/category/aktualnosci/

Szczegóły na spotkaniu – do zobaczenia i z Panem Bogiem!

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk